נוטריקון (ראשי תיבות)

בדרך תצורה זו של בסיס+בסיס כוללים גם את הנוטריקונים (ראשי התיבות) כמו: צה"ל (=צבא הגנה לישראל), מנכ"ל (=מנהל כללי), לו"ז (=לוח זמנים) ועוד הרבה אחרים. המילון הצה"לי בנוי ברובו על דרך תצורה זו: פז"מ (= פרק זמן מינימלי), חפש"ש (=חופשת שחרור), מג"ד (=מפקד גדוד), מב"ס (=מפקד בסיס) ועוד הרבה אחרים. גם בסלנג הצבאי ניתן למצוא אין ספור דוגמות המבוססות על דרך תצורה זו: צפל"ד (=צעיר, פעור, לך ודביק, כינוי לטירון), צנ"ף (=צנחן נפל, כינוי שהודבק לצנחנים על ידי חיילי גולני במסגרת התחרות ביניהם) וכו'.
ההבדל בין הלחם בסיסים ונוטריקון מתמקד בעובדה שבנוטריקון יש לנו ייצוג של אות אחת או שתיים מכל בסיס בעוד שבהלחם לפחות אחד מהבסיסים, יש בו יותר מ-2 אותיות. ראוי לציין שלעיתים קשה להחליט האם מדובר בהלחם או בנוטריקון.