גזירה מסורגת

השורש מסתרג בתוך תבנית נתונה, הנקראת "משקל" בדיוק כפי שנוצר הפועל. (השורש מסתרג בתוך תבנית נתונה הנקראת "בניין") המשקל מהווה עבורנו בסיס של מילה שהיא שם עצם. בדרך תצורה זו, כשמדברים על משמעות, המשמעות משתקפת במשקל עצמו. למשל: יש משקל שמשמעותו מכשירים, משקל אחר שמשמעותו: מקומות, ומשקל נוסף שמשמעותו בעלי עיסוק או תפקיד. לצורך קיצור, מכנים דרך תצורה זו "שורש ומשקל". בעוד שבפועל מחקים את צלילי הבניינים בעיצורים: פ-ע-ל, בשם נכנה את שמות המשקלים בעיצורים: ק-ט-ל.
לדוגמה: המילה מַבְרֵג יצוקה בתוך תבנית שאנו מכנים אותה מַקְטֵל, ובנויה מהשורש: ב-ר-ג, כשיש לה תחילית מ'. לאותו המשקל שייכים גם שמות כמו: מַגֵּב, מגזרת חפ"נ, כמו מוֹקֵש, מגזרת נפ"י/ו, כמו מַתְלֵה, מגזרת נל"י/ה או מָנוֹף מגזרת נע"ו/י. המשותף לכולם: תחילית מ'+שורש, כשהמשמעות היא: כלים או מכשירים. יש לציין שבדרך תצורה זו ניתקל במשקלים שלכל אחד מהם יש יותר ממשמעות אחת, אבל גם במשמעויות שלכל אחת מהן יש יותר ממשקל אחד.

<להגדלה>