שאילה מלועזית

בדרך תצורה זו יכולים להיתקל במילים לועזיות ממש, שהתאזרחו בעברית כפי שהן, ללא שינוי. לדוגמה: צ'ק, בנק, רדיו, שוקולד וכו'. אבל יש לנו מילים לועזיות רבות שנוצרו על ידי "סחיטה" של העיצורים העיקריים לשורש ויציקתו לתוך תבנית עברית. התבניות הדינמיות ביותר הן הבניינים: פיעל, פועל והתפעל. למשל: מהמילה הלועזית "נייטרלי" "נסחט" השורש: נ-ט-ר-ל, והוא הסתרג לבניין פיעל: לְנַטְרֵל, או לפועל: מְנֻטְרָל.
דוגמה נוספת: מהמילה הלועזית "קטלוג" קיים הפועל: קִטְלֵג ו מְקֻטְלָג. דרך תצורה זו שכיחה מאד בסלנג, שם אנחנו מוצאים את קִמְבֵּק, או הִתְקַמְבֵּק, (מהמילה: comeback) או לְהִתְמַסְטֵל מהמילה הערבית: מסטול.